Zdraví mozku

Hyperhomocysteinémie (HHcy) je důležitým potenciálním rizikovým faktorem kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění, stařecké demence a dalších onemocnění.

Bylo prokázáno, že snížení hladiny homocysteinu zpomaluje atrofizaci oblastí mozku specificky ovlivněných Alzheimerovou demencí až 9krát (Douaud, 2013).

Folátový režim udělil výkon někoho mladšího tím, že (Durga, 2007):
· 4,7 roku pro paměť
· 1,5 roku pro globální kognitivní funkce
· 6,7 roku za opožděné stažení

Magnafolát®vykazuje dobrý účinek na kognitivní zlepšení, demenci a Alzheimerovu chorobu.

Promluvme si

Jsme tu, abychom vám pomohli

známost Us
 

展开
TOP